Nyhet! Skapa kurser på minuter med AI Course Creator

Yrkessvenska för äldreomsorgen

Med Lingios utbildningspaket i vårdsvenska utbildar ni enkelt personal till fullgod nivå i yrkessvenska för äldreomsorgen. Vi hjälper er att säkra personalförsörjningen, förbättra dokumentationen och öka patientsäkerheten. 

Nöjda kunder inom vård och omsorg

Språklösningar som förbättrar vården

Checkmark

Bredda rekryteringsbasen

Med tre unika kurser i vårdsvenska kan Lingio utbilda personal hela vägen från nybörjarsvenska till B2-nivå enligt GERS*. Vi breddar rekryteringsbasen och löser personalbristen.

*Europeiska rådets standard för språklig bedömning.

Checkmark

Öka patienttryggheten

Undvik språkliga missförstånd och skapa en trygg verksamhet för medarbetare, boende och anhöriga. Våra kurser i framtagna bland annat i samarbete med Svenska vård och Vårdföretagarna.

Checkmark

Förbättra dokumentationen

Vi stöttar språkombuden för att höja era medarbetares färdigheter inom dokumentation. Bland annat har Lingios kund Vardaga sett ett ökat journalskrivande tack vare Lingios kurser i vårdsvenska. Med ökat ordförråd inom yrkesrelaterade termer ökar journalskrivandet.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har upprepade gånger rapporterat om bristande språkkunskaper hos anställda inom den svenska äldreomsorgen. Med Lingio som utbildningspartner löser vi språkutmaningarna tillsammans.

Checkmark

Förbättra dokumentationen och journalskrivandet

Checkmark

Undvik språkliga misstag mellan anställda, boende och anhöriga

Checkmark

Bredda rekryteringsbasen och lös personalbristen

*Enligt en webbenkät från Kommunal 2019

73%

anser att språkbrister leder till problem i omsorgskvaliteten och patientsäkerheten enligt Kommunal*

Våra kurser för vården

Lingio-Yrkessvenska-för-äldreomsorgen-Äldrevård-Dokumentation

Elderly care 
 Yrkessvenska för äldreomsorgen

Lingios unika kurser i vårdsvenska riktar sig till medarbetare inom äldreomsorg och hemtjänst som vill fördjupa sina språkkunskaper. Kurserna är uppdelade i tre språknivåer och uppfyller kraven för A1-A2, B1 och B2-nivå enligt GERS, Europarådets standard för språklig bedömning.

Lingio-Yrkessvenska-för-äldreomsorgen-Äldrevård-lingio

Childcare 
 Dokumentation & journalföring

Kursen i dokumentation är på B2-nivå och rustar medarbetare inom äldreomsorgen med korrekt vårdspråk för att kunna skriva mer utförliga journalanteckningar. Våra kunder ser att de anställda vågar skriva mer vilket har lett till förbättrade uppföljningar och bättre patientvård

Vårdsvenska framtaget tillsammans med branschen

Vardaga stärker svenskkunskaper på äldreboenden med Lingio

Jag är mycket glad att den här kursen har blivit verklighet. Det är något som vi länge efterlyst från verksamheten. Villa Dalénum är en multikulturell arbetsplats med medarbetare från världens alla hörn. Många av våra anställda kommer direkt från omsorgsutbildningen och vi är deras första arbetsplats som undersköterska. Bara det är en utmaning och då är det oerhört värdefullt att kunna använda Lingio för att förbättra språkkunskaperna.

– Heidi Heino
Verksamhetschef på Villa Dalénum på Lidingö, Vardaga.

Lösningarna som löser
språkutmaningen i vården

Vårdinriktad språkinlärning

Lingios tre unika digitala kurser i vårdsvenska säkerställer rätt språkkompetens hos befintliga och nya medarbetare. Vi ger språkombuden verktygen för att lyckas.

Checkmark

Kurser framtagna tillsammans med branschexperter från bland annat Vårdföretagarna och Svenska vård.

Checkmark

Språkövningar som utgår från vardagliga situationer i äldreomsorgen eller i hemtjänsten.

Checkmark

Förbättra dokumentationen, lös personalbristen och öka patientsäkerheten med Lingio.

E-learning med språkstöd så att alla förstår

Säkerställ att kommunikationen når fram till all personal med Lingios kraftfulla e-learningverktyg med språkstöd.

Checkmark

Kvalitetssäkrade översättningar av kursinnehåll

Checkmark

Interaktiv översättningsmodul och pedagogik anpassat för målgruppen

Checkmark

Fungerar dygnet runt på alla mobiler, datorer och tablets

En Coachingportal som accelererar resultaten

Med en enkel överblick i alla deltagares språkutveckling kan till exempel närmsta chef eller språkombud effektivt motivera och rikta insatser för att nå verksamhetens språkmål.

Checkmark

Stöd i kurslanseringen och kontinuerlig uppföljning

Checkmark

Utskick av automatiska språkövningar via Lingios AI-coach

Checkmark

Mätbara resultat, både kvantitativt och kvalitativt

Smarta AI-verktyg som effektiviserar inlärning och uttal

Flera översättningstjänster för effektiv kommunikation mellan kollegor, vårdtagare och anhöriga. Översättningsmodul för yrkesord och fraser samt AI-kamera för att fotografera och översätta texter till mer än 50 olika språk.

Checkmark

Lingios uttalsfunktion hjälper användarna att öva uttal med individanpassad feedback

Checkmark

Smart kamera som översätter objekt och texter till ord på över 80 språk

Checkmark

Översättningsmodul som överträffar branschen inom yrkesord och fraser

En dedikerad kundansvarig som följer upp dina mål

Våra kundansvariga stöttar er med planering, lansering, löpande support och uppföljning av kursdeltagarna för att säkerställa att era behov och mål uppnås.

Checkmark

Behovsanalys för att hjälpa er nå era mål

Checkmark

Regelbundna uppföljningar när det passar dig

Checkmark

Rapportering av deltagarnas språkutveckling

Certifikat i yrkessvenska styrker deltagarnas språkkunskaper

Kursdeltagare som uppnått kursmålen får ett individuellt certifikat i yrkessvenska.

Checkmark

Kurser i yrkessvenska har kvalitetstämplats av sakkunniga från respektive bransch

Checkmark

Certifikat bevisar deltagarnas språkkunskaper och bygger broar på arbetsmarknaden

Checkmark

Baseras på GERS-standard och certifikatet verifierar uppnådd språklig nivå

Anpassat för alla, 24/7

Lingios verktyg är anpassade för alla utbildningsnivåer så att alla kan förstå.

Checkmark

Enkelt att komma igång via länk som skickas per sms till deltagaren

Checkmark

Tillgång 24/7 till Lingios språkapp och verktyg

Checkmark

Fullgott stöd för WCAG 2.1 nivå AA

I SAMARBETE MED KOMMUNAL STOCKHOLMS LÄN

9 av 10 rekommenderar Lingio

Kommunal Stockholms län har, tillsammans med Hemfrid AB, gjort en undersökning för att ta reda på hur kursdeltagare anser att Lingio hjälpt dem med språket på jobbet. Resultaten visar att Lingios pedagogik verkligen fungerar. I rapporten delar arbetsgivare, coacher och språkexperter med sig av tips och framgångsfaktorer för att lyckas med språket på arbetsplatsen.

Det var roligt att använda Lingio för att öva själv mellan lektionerna

Det var enkelt att använda Lingio för att öva själv

Jag skulle rekommendera andra att gå samma utbildning hos Lingio

kommunal_hemfrid-1

Kontakta oss